ฮีตเตอร์ละลายน้ำแข็ง | Defrost Heater

ฮีตเตอร์ละลายน้ำแข็ง หรือ Defrost Heater

ใช้สำหรับละลายน้ำแข็งในห้องเย็น หรืองานละลายน้ำแข็งตู้แช่เย็น

Defrost น้ำในถาดเดรน ถาดน้ำทิ้ง หรือในห้องติดลบ

เรียกอีกอย่างว่า ฮีตเตอร์ตู้แช่

 

  รายละเอียด   __________________________________________________________

 

 เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 7.5mm. / 9 mm. / 12 mm.
 วัสดุ SS304
 ความกว้าง / ความยาว / ความสูง แล้วแต่กำหนด
 ค่า Watt Volt แล้วแต่กำหนด โดยเราพิจารณาความเหมาะสมให้

 

ฮีตเตอร์ละลายน้ำแข็งแบบต่างๆ

 

  รูปตัวอย่าง  
___________________________________________________________________

 

 ฮีตเตอร์ถาดเดรนน้ำ

ฮีตเตอร์ตู้แช่ ฮีตเตอร์ถาดน้ำทิ้ง

defrost heater

ฮีตเตอร์ตู้เย็น ฮีตเตอร์ละลายน้ำแข็ง

ฮีตเตอร์ Defrost ฮีตเตอร์ละลายน้ำแข็ง ตัวยู

 

100 วัตต์ 200 วัตต์ 300 วัตต์ 400 วัตต์ 500 วัตต์ 600 วัตต์ 700 วัตต์ 800 วัตต์ 900 วัตต์ 1000 วัตต์ 1200 วัตต์ 1500 วัตต์ 1600 วัตต์ 1800 วัตต์ 2000 วัตต์

2200 วัตต์ 2400 วัตต์ 2500 วัตต์ 2700 วัตต์ 3000 วัตต์ 3200 วัตต์ 3500 วัตต์ 4000 วัตต์ 4500 วัตต์ 5000 วัตต์ 5500 วัตต์ 6000 วัตต์ 7000 วัตต์ 8000 วัตต์ 9000 วัตต์

 100 watt 200 watt 300 watt 400 watt 500 watt 600 watt 700 watt 800 watt 900 watt 1000 watt 1200 watt 1500 watt 1600 watt 1800 watt 2000 watt

2200 watt 2400 watt 2500 watt 2700 watt 3000 watt 3200 watt 3500 watt 4000 watt 4500 watt 5000 watt 5500 watt 6000 watt 7000 watt 8000 watt 9000 watt

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1200 1500 1600 1800 2000 w

2200 2400 2500 2700 3000 3200 3500 4000 4500 5000 5500 6000 7000 8000 9000 w

16 กุมภาพันธ์ 2567

ผู้ชม 2177 ครั้ง

Engine by shopup.com