ฮีตเตอร์แท่ง | Cartridge Heater

ฮีตเตอร์แท่งเป็นฮีตเตอร์เส้นแบบออกสายไฟด้านเดียว ทั้งนี้ สามารถนำไปใส่หัวเกลียว, แต้มแผ่นยึด, สวมท่อ Flex, หรือสวมท่อสปริง เพื่อป้องกันและเพิ่มความแข็งแรงของสายไฟ สามารถผลิตตามขนาดที่ต้องการได้ ตั้งแต่ 6-28 มม.

 

ประโยชน์การนำไปใช้งาน

  • ใช้ในการอุ่น และให้ความร้อนแก่แม่พิมพ์โลหะ, ชิ้นงานเหล็ก, เครื่องรีดถุงพลาสติก, การพิมพ์หมึก
  • เป็นฮีตเตอร์อุ่น - ต้มน้ำ, น้ำมัน และของเหลวทั่วไป ที่อยู่ในถาดหรือท่อได้
  • ให้ความร้อนคงที่ และสม่ำเสมอ
  • ราคาประหยัด และอายุการใช้งานยาวนาน
  • มีหลากหลายขนาดความยาวและวัตต์ให้เลือกใช้งาน

 

ข้อควรระวัง

  • การติดตั้งฮีตเตอร์แบบแท่งในรูแม่พิมพ์ ขนาดของรูที่ใส่ควรมีขนาดใหญ่กว่าฮีตเตอร์ประมาณ 0.02-0.04 มม เท่านั้น เพื่อให้การถ่ายเทความร้อนมีประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นการยืดอายุการใช้งานของฮีตเตอร์
  รูปตัวอย่าง  
____________________________________________________

ddd

Cartridge Heater for Molddฮีตเตอร์แท่งหนวดกุ้งติดครีบ

ฮีตเตอร์แท่ง  มีแผ่นหยดน้ำ ติดสปริง  ฮีตเตอร์แท่งใส่เกลียว 800w

Cartridge Heater  มีแผ่นหยดน้ำ ติดสปริง  ฮีตเตอร์แท่ง 1000w cartridge heater

แตนเลส Cartridge catridge ฮีตเตอร์เข้ารู สอดรู ใส่รู ฮีตเตอร์ออกสาย ราคาถูก คุณภาพดี

 

100 วัตต์ 200 วัตต์ 300 วัตต์ 400 วัตต์ 500 วัตต์ 600 วัตต์ 700 วัตต์ 800 วัตต์ 900 วัตต์ 1000 วัตต์ 1200 วัตต์ 1500 วัตต์ 1600 วัตต์ 1800 วัตต์ 2000 วัตต์

2200 วัตต์ 2400 วัตต์ 2500 วัตต์ 2700 วัตต์ 3000 วัตต์ 3200 วัตต์ 3500 วัตต์ 4000 วัตต์ 4500 วัตต์ 5000 วัตต์ 5500 วัตต์ 6000 วัตต์ 7000 วัตต์ 8000 วัตต์ 9000 วัตต์

 100 watt 200 watt 300 watt 400 watt 500 watt 600 watt 700 watt 800 watt 900 watt 1000 watt 1200 watt 1500 watt 1600 watt 1800 watt 2000 watt

2200 watt 2400 watt 2500 watt 2700 watt 3000 watt 3200 watt 3500 watt 4000 watt 4500 watt 5000 watt 5500 watt 6000 watt 7000 watt 8000 watt 9000 watt

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1200 1500 1600 1800 2000 w

2200 2400 2500 2700 3000 3200 3500 4000 4500 5000 5500 6000 7000 8000 9000 w

20 มกราคม 2565

ผู้ชม 2227 ครั้ง

Engine by shopup.com